2023. feb 08.

Kiállítás Tardos-Taussig Ármin szegedi művész és mecénás hagyatékából

írta: Annaróza47
Kiállítás Tardos-Taussig Ármin szegedi művész és mecénás hagyatékából

Eltűnt családok nyomában
krisztina_es_veronika_a_vendegkonyvek_atadasakor_szabo_luca.jpg
Néhány héttel ezelőttig ennek a rendkívüli szegedi személyiségnek a nevét sem hallottam, amit szégyenkezve kell bevallanom, mint tősgyökeres szegedi lakosnak. Szenvedélyes családfakutató húgomnak köszönhetően azonban most megismertem  Tardos-Taussig Ármin jeles, zsidó származású férfiú nevét annak kapcsán, hogy életéről, munkásságáról és családjáról a szegedi zsinagógában kiállítás nyílt.

eltunt_csaladok.jpg

Kép forrása: Frauhammer Krisztina

Húgom együttműködik muzeológusokkal, és a családtörténeti kiállítások kurátorával, Frauhammer Krisztina ismert szegedi néprajzkutatóval, valamint Ábrahám Verával, a szegedi zsidóság kutatójával, akik jelentős kutatómunkát végeznek, és rendszerezik a szegedi zsidóság archívumát. Néha felbecsülhetetlen értékekre bukkannak. Így történt ez Tardos-Taussig Ármin hagyatékának esetében is.

vendegkonyvben_lapozva_2_szabo_luca.jpg

A vendégkönyvben lapozva   Fotó: Szabó Luca - szeged.hu

Krisztina élvezetes tárlatvezetése még színesebbé tette számomra azt az amúgy is gazdag anyagot, amit fáradhatatlan gyűjtőmunkával, szervezéssel a látogatók elé tártak.

Krisztina tudomására jutott, hogy Bécsben él az 1936-ban elhunyt Ármin testvérének, Józsefnek az unokája, a 75 éves szobrászművész Taussig Veronika, aki az egyik szekrényében porosodó kincseket őriz: rengeteg családi dokumentumot, Tardos-Taussig Ármin grafikáit, rézkarcait, és egyéb munkáit, pl. sírkő terveit. Hosszas levelezés után Veronika a szegedi kutatók rendelkezésére bocsátotta a dokumentumokat. Az archívum legbecsesebb darabjai az az öt emlékkönyv, amely Ármin egyedülálló művészetpártolásának hű bizonyítéka.
vendegkonyvben_lapozva_foto_szabo_luca.jpg

A vendégkönyvben lapozva   Fotó: Szabó Luca - szeged.hu

Ki is volt ez az ember? 1874-ben Temesváron született egy zsidó kereskedőcsalád gyermekeként. A híres Pollák családba benősülve (felesége Pollák Lilike) Szegeden telepedett le és itt kezdte pályafutását vasúti mérnökként.

magyar_laszlo_karikatura_taussig_arminrol_sajat_foto.jpg

             Magyar László karikatúrája Taussig Árminról - saját fotó

Már egyetemi évei alatt rajzolgatott, munkáit megmutatta Károlyi Lajos és Heller Ödön szegedi festőművészeknek, akik bíztatták a folytatásra. Műszaki tanulmányai mellett tanulmányutakat végzett Münchenben, Párizsban, Hollandiában, majd a Bécsi Művészeti Akadémián végzett festőnél, Adolf Wesemannál tanult Bécsben, és szerzett grafikai, rézkarcolói ismereteket. A rajzolás azonban hosszú évekig csak hobbija volt.

az_egyik_vendegkonyv_es_egy_armin_altal_tervezett_sirko_szabo_luca.jpg

Az egyik vendégkönyv és egy Ármin által tervezett sírkő   Fotó: Szabó Luca, szeged.hu

Szegeden vasúti mérnökként szépen ívelt pályája felfelé, de mivel szociáldemokrataként síkra szállt a munkások érdekeiért, a Tanácsköztársaság bukása után politikai szerepvállalása miatt 1919-ben idő előtt nyugdíjazták. Addigra azonban már kibontakozott képzőművész tehetsége, számos grafikai tervezése, kiállítása, megbízása volt, képzőművészeti szakcikkeket írt. Pl. a szegedi Új Zsinagóga 1903-as megnyitásakor már sok munkájában gyönyörködhettek a látogatók. Részt vett a díszítőfestésekben, pl. a belső tér héber feliratai a nevéhez fűződnek, többek között az a  felirat is, mely a  zsinagóga diadalívén olvasható magyarul és héberül:  „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”. Zsidó templomban ez az első magyar nyelvű felirat Lőw Immánuel főrabbinak köszönhetően.

felirat_2.jpg

         A zsinagóga kupolarészén a kétnyelvű felirat - saját fotó

A zsinagóga Baumhorn Lipót tervei alapján épült. Ez az országban a 2., Európában a 4. legnagyobb zsidó templom. Belföldi és külföldi turisták tömegei járnak csodájára, főleg nyaranta. Városunk és a zsinagóga legelső népszerűsítése, mondhatni reklámozása is Lőw Immánuel nevéhez fűződik, aki akkor még szokatlan prospektust nyomtatott: „Tájékoztató a filléres-gyors utasai és más kiránduló csoportok részére” címmel.

low_imanuel_prospektusa_2.jpeg

          Lőw Immánuel prospektusa - saját felvétel

Visszatérve Taussig Ármin 1919-es nyugdíjazásához: ez a tény tulajdonképpen szabad utat engedett a művészettel, művészetszervezéssel való aktív foglalatosságának. Mottója ez volt: „Munkálkodjunk közre, megfelelő szervezkedés mellett azon, hogy legyen Szegednek ősi talajába gyökeret vert erős művészete, fakadjon, viruljon, hajtson friss bimbókat, dús virágzás után hozzon állandó, bő termést, a mi legszűkebb édes hazánk: Szeged nagyobb díszére és közös gyönyörűségünkre.”

kelemen_utcai_lakas.jpg

A Kelemen utcai ház, melyben a Taussig család lakott    Saját fotó

További élete egészen a haláláig azt tanúsítja, hogy fenti ékesszóló sorai nem csak pusztába kiáltott szavak voltak. Az 1910-30-as években a szegedi Zrínyi, ma Kelemen utcai lakása az akkori leghíresebb, haladó gondolkodású szegedi írók, költők, képzőművészek kulturális találkozóhelye volt. A ház udvarába, az első emelet magasságában épített üvegkalitka, az „üvegtuszkulánum” volt az a kedves hely, ahol többek között József Attila, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Király Kőnig Péter zeneszerző, Heller Ödön, Nyilasy Sándor, Góth Imre, Parobek Alajos, Joachim Ferenc festőművészek rendszeresen találkoztak. Tehát Tardos-Taussig Ármin a szegedi művészet és a kultúra nagykövete, nagy pártolója volt. József Attila minden szerdán ebédvendége volt.

1933-as_bejegyzes_a_szegedi_szabadteri_az_ember_tragediaja_el_adasarol_szabo_luca_-2.jpg

1933-as bejegyzés a Szegedi Szabadtéri Az ember tragédiája előadásáról   Fotó: Szabó Luca   szeged.hu

Magyar László, a Délmagyarország újságírója ismerte Taussig Ármint, és fiának, Lajosnak a barátja volt. A Los Angelesbe kivándorolt Lajos légipostán értékes József Attila-dokumentumokat küldött újságíró barátjának azután, hogy 1963-ban Budapesten találkoztak, és felelevenítették a régi közös barátok emlékét.++ Sokat beszélgettek az édesapáról, Árminról, akit a barátok Dosnak becéztek. Szó esett arról az 5 vendégkönyvről is, amelyek Ármin 1936-ban bekövetkezett halála után Lajoshoz kerültek. Ő és húga, Elly, valamint férje, a neves fotókémikus dr Gáspár Béla Amerikába emigrált az egyre fenyegetőbb fasiszta terror elől. Először Hollywoodban telepedtek le. Érdekes adalék, hogy Gáspár Béla a színes film feltalálója.

++József Attilával való bensőséges barátságáról Magyar László újságíró a Délmagyarország napilap hasábjain írt 1964. március 8-án: „Eljön az, akit a törvény bebörtönöz” címmel. Ezzel József Attila: Lázadó Krisztus című versére utal, amely miatt perbe fogták, és 8 hónapra elítélték a 18 éves költőt, ám a nyilvánosság nyomására egy hónapra mérsékelték büntetését. Ügyvédje ragaszkodott a teljes felmentéshez, amit 1925. márciusára sikerült elérnie.

Az 5 vendégkönyvet és a hagyaték minden dokumentumát Taussig Lajos a halála előtt Taussig Veronikára bízta, akiről már említettem, hogy Bécsben élő oldalági leszármazott, Lajos és Elly unokahúga.

veronika_taussig_es_alkotasa_foto_urszula_tarasiewicz_1.jpg

Veronika Taussig és alkotása   Fotó: Urszula Tarasiewicz

Ezek a vendégkönyvek 1700 oldalon olyan bejegyzéseket, rajzokat, verseket, vagy pl. kottát tartalmaznak, amelyek a híres szegedi művészbarátoktól származnak. Többek között megtalálhatjuk József Attila Lázadó Krisztus című versét, és a hozzá írt ajánló sorait: „A művész kitárt ajtaja szeretetet épít a város közepén, mert mélységes virágaival tudja, hogy eljön az, akit a törvény bebörtönöz, mert fölszakított mellén mutatja a mennyboltozat lángoló sebeit, aki új transparenseket csókol a reménytelen homlokokba, a Lázadó Krisztus… Sok szeretettel, József Attila, Szeged, 1924. dec. 10. Szerda, ebédnap”.

Egy másik híres verset, a „Görög prológ”-ot Juhász Gyula Ellynek írta. Ármin újságvágatokat, jelentős események belépőjegyeit, majd a későbbiekben gyűjtött étlapokat is beragasztotta az emlékkönyvekbe. Egy berlini előadáson Einstein is beszélt, és Taussig a rendezvényt szervező intézmény szórólapját íratta alá vele. Fotó is megörökíti a tudóst a hallgatóság soraiban. Nagy precizitással kezelte ezeket a vendégkönyveket, az első háromhoz még tartalomjegyzéket is írt.

einstein.JPG

Einstein aláírása a szórólapon és a redezvényen készült fotó          Saját felvételek

Tardos-Taussig Ármin 1936-ban váratlanul meghalt, így megmenekült a deportálás szörnyűségeitől. Özvegyét ausztriai munkatáborba deportálták, amit szerencsésen túlélt. Hazatérve kifosztva találta Kelemen (akkori Zrínyi) utcai lakásukat. A 90 festményből 2 darab maradt meg, de Ármin hagyatéka, a gazdag archívum épségben és hiánytalanul megmaradt, ami nekünk, az utókornak a legnagyobb kincs.
karasz_udvar_javitott_2.JPGA Kárász udvar Taussig Ármin grafikáján és az én fotómon

Az 1936. február 26-i Délmagyarország nekrológjának néhány sora: „Az utolsó reggel. Komoly beteg sohasem volt. Imádta a napfényt, a levegőt, a Tiszát. Nagyon szeretett utazni, és sokat utazott. Szinte Európa minden országát bejárta, ismerte. De legnagyobb szerelme mégis a családja.”

Kedden reggel rosszul lett, elvágódott a padlón. A segítségére siető orvos injekciót akart adni neki, de ő ezzel hárította el: „Ne bánts, nem lehet segíteni rajtam”.

„Aztán a feleségét hívta, átölelte, és a következő pillanatban lehanyatlott, meghalt. Hatvankét éves volt. Temetése csütörtökön délután 3 órakor lesz.” – olvashatjuk a cikkben.

ujmehhivo.jpg

A kiállítás meghívója

Büszkeséggel tölt el, hogy ez az EMBER szülővárosomban élt, alkotott, és középpontja volt az akkori szegedi művészvilágnak. Nevét most már soha nem felejtem.

A kiállítás február 15-ig tart nyitva.

Az első fotón: Krisztina és Veronika a vendégkönyvek átadásakor  Fotó: Szabó Luca, szeged.hu

    Annaróza

Látogass el közénk, blogunk

  facebook csoportjába,  

ahol reggel és este is valami érdekessel várjuk követőinket, kedvelőinket. 

Iratkozz fel blogunk

VIDEÓ CSATORNÁJÁRA is,

hogy értesülj legújabb videóinkról!

 

 

 

Szólj hozzá

kiállítás művészet hagyaték mecénás Szeged Annaróza Tardos-Taussig Áron